Límites

Norte: Cantón  Ambato.
Sur: Cantón Mocha.
Este: Cantón Ambato, Cantón Cevallos y Cantón Mocha.
Oeste: Cantón Ambato y Cantón   Mocha